Bazar Blisko Koszyk Menu

Regulamin wypożyczalni

 1. Podmiotem udostępniającym przedmioty do wypożyczenia jest: EU-Biznes Sylwia Walusiak, al. Śliwowa 57, 54-106 Wrocław, NIP 9131585230, REGON 022401064
 2. Informacje umieszczone w serwisie http://www.babu.love są objęte ochroną prawną i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela strony.
 3. Ceny podane na stronie http://www.babu.love, nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia (ilość zamawianych produktów oraz usług, termin realizacji zamówienia oraz aktualna dostępność produktów). Nie mogą jednak ulec zmianie po podpisaniu umowy wypożyczenia z klientem i dotyczyć wypożyczanego sprzętu.
 4. Ceny podane na stronie http://www.babu.love są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
 5. Informacje umieszczone w serwisie oraz ulotce reklamowej nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.
 6. Wszystkie zamówienia powinny być składane drogą e-mailową.
 7. Rezerwacja produktów powinna zawierać dokładny adres i termin wypożyczenia, datę i godzinę dostawy oraz zwrotu.
 8. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez BABU (EU-Biznes Sylwia Walusiak) jest faktura proforma określająca wartość oraz warunki płatności.
 9. Akceptacją warunków wynajmu i potwierdzeniem złożenia zamówienia przez klienta jest wpłacenie 50% wartości zamówienia; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje zamówienie.
 10. Wpłacony zadatek (przedpłata) nie podlega zwrotowi.
 11. Ewentualne zmiany w zamówieniu należy zgłaszać min. 7 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w zależności od dostępności produktów do wynajmu; zmiana nie może zmniejszyć wartości zamówienia.
 12. Rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku (potwierdzeniu zamówienia) nie rozwiązuje umowy i dlatego nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku (przedpłaty).
 13. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu dostawy, jednak przed odjazdem ekipy technicznej z miejsca dostawy.
 14. Faktura za wynajem wystawiana jest po otrzymaniu zapłaty i wysyłana do klienta pocztą elektroniczną (e-mailem) i/lub pocztą tradycyjną.
 15. Wynajem realizowany jest z transportem.
 16. Koszt transportu doliczany jest do ceny wynajmu produktów.
 17. Koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór samochodem dostawczym i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych produktów i miejsca dostawy.
 18. Dowóz lub odbiór produktów w nocy (w godz. 22:00-6:00) oraz święta państwowe stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.
 19. Przekazanie produktów do wynajmu jest potwierdzone protokołem zdawczo- odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela klienta, który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia).
 20. Wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych przedmiotów oraz jego zgodność z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać pracownikowi BABU (EU-Biznes Sylwia Walusiak) bezpośrednio podczas rozładunku; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 21. Montaż jest wliczony w cenę wynajmu; wyjątek stanowią krzesła za których rozstawienie doliczana jest opłata dodatkowa.
 22. Odbiór produktów z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzony protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez BABU (EU-Biznes Sylwia Walusiak) i klienta, który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń.
 23. Opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100% wartości wynajmu za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty.
 24. Nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony klienta za zwrot produktów z wypożyczenia nie zwalnia od odpowiedzialności klienta za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia.
 25. Decyzja o możliwości osobistego odbioru produktów z magazynu wydawana jest indywidualnie.
 26. Każdorazowo do wynajmu z odbiorem osobistym pobierana jest kaucja zwrotna, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie.
 27. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania produktów do własnego transportu, jeżeli przy odbiorze stwierdzony zostanie brak możliwości właściwego zabezpieczenia elementów do transportu.
 28. Klient zobowiązany jest zwrócić wynajęte akcesoria w stanie niepogorszonym i uporządkowanym.
 29. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego-BABU (EU-Biznes Sylwia Walusiak), również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (Najemcą) oraz związane z działaniem sił natury.
 30. Uszkodzenia są określone na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego. Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury VAT wystawionej klientowi (Najemcy) i obejmującej koszty naprawy lub, gdy ta okaże się niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu.
 31. Ubezpiecznie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmu, ewentualna ochrona przedmiotu wynajmu leży po stronie klienta.
 32. Wynajmujący ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym produktom przed lub po uroczystości, fotografowanie mebli i uroczystości w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z klientem (Najemcą).
 33. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Wypożyczenia BABU zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby BABU (EU-Biznes Sylwia Walusiak).
 34. Regulamin obowiązuje od dnia 01 Styczeń 2019r. i stanowi integralny załącznik do każdej Umowy Wypożyczenia BABU.

Masz pytania?
Napisz do mnie

Wyślij wiadomość, odpowiem najszybciej, jak to będzie możliwe
Wyślij wiadomość

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możliwe jest indywidualne dostosowywanie strony do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem.

Akceptuję